Luontokunnat-verkostot

Kunnilla on kykyä ja halua huolehtia alueensa luonnon monimuotoisuudesta. Luontokunnat-verkosto on perustettu tukemaan kuntia niiden luontotyössä sekä mahdollistaa verkostoitumista muiden kuntien kanssa. Luontokunnat-verkosto tehostaa kuntien lumo-työtä ja edistää hyvien käytäntöjen omaksumista esim. vieraslajien torjunnassa ja luontoarvojen huomioimista kaavoituksessa. Luontokunnat-verkosto järjestää Tapahtumia, kuten joka kuun toinen tiistai aamukahvitilaisuuksia sekä ajankohtaisista teemoista seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Niissä pidetyt esitelmät kootaan Materiaalit ja Aamukahvit -sivuillle.

Luontokunnat -verkostoon liitytään henkilöjäsenenä eikä se velvoita kuntaa ja liittyvää henkilöä mitenkään. Kyse on vapaaehtoisesta verkostosta, joka tukee siihen liittyviä henkilöitä kuntien luontotyössä. Aloitustilaisuuden 24.9.2020 jälkeen yli 250 henkilöä noin 100 kunnasta, kuntayhteenliittymästä ja maakunnista on ilmoittautunut mukaan Luontokunnat-verkostoon.

Luontokunnat-verkoston lisäksi tammikuussa 2023 on perustettu tavoitteelliseen toimintaan pyrkivä Luontoviisaat kunnat -verkosto. Sen tavoitteena on tehostaa kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Siinä kunta oman toimintansa lisäksi sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.  Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteerit (pdf, 192k).  

Janakkala ja Vihti ovat jättäneet hakemuksen Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittymiseksi. Aloitteita verkostoon liittymisestä on mm. tehty Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Kirkkonummella jne.

Olemme perustaneet Luontokunnat sidosryhmälistan, johon kaikki verkoston toiminnasta kiinnostuneet kuten järjestöjen, yrityksien ja muuten vaan kuntien luontotoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Sidosryhmälistalla olet automaattisesti mukana verkoston sähköpostilistalla ja lämpimästi tervetullut mukaan tilaisuuksiin.

Kaupunkipuro
Viheralueet kuntien ja kaupunkien ytimessä lisäävät kuntalaisten viihtyvyyttä. Kuva Riku Lumiaro.

Verkostot tukevat ja kehittävät kuntien toimintaa

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnat tekevät lukuisia toimenpiteitä monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi mm. toteuttamalla suojeluhankkeita, kunnostamalla vesistöjä, perustamalla kaupunkipuistoja, uudistamalla metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä, hyödyntämällä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa, tekemällä erilaisia kokeiluita ja luontokartoituksia sekä ottamalla luontoasiat huomioon maankäytön suunnittelussaan. Kunnilla on myös tärkeä rooli luontotietoisuuden lisääjänä.

Luontokunnat-verkoston toimenpiteet

 • Ylläpidetään sähköpostilistaa kuntien edustajista, jotka ovat kiinnostuneet verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia luonnon monimuotoisuudesta. Mukana olevista kunnista nimetään yhteyshenkilö verkostoon.
 • Verkostoa kehittää ohjausryhmä.
 • Toiminnan vakiintuessa mukana oleviin kuntiin perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä. Se on yksi Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereistä. Poikkihallinnollisen työryhmän tavoitteena on edistää kunnan sisäistä yhteistyötä niin, että verkostossa toimivan kunnan edustajan näkemykset edustavat koko kunnan näkemystä.
 • Perustetaan alueellisia yhteistyöverkostoja esimerkiksi maakunnittain.
 • Toiminnan vakiintuessa kunnat voivat liittyä tavoitteelliseen Luontoviisaat kunnat -verkostoon. Se on kansallinen yhteistyöverkosto, jossa jäsenkunnalla on selkeät, valtuuston kuntastrategiassa tai erillisessä lumo-strategiassa hyväksymät lumo-tavoitteet sekä toimintasuunnitelma, johon sisältyviä toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan.
 • Viestitään kuntien luontotoimista verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä hyödynnetään jo olemassa olevia kunnille tuttuja verkkosivustoja ja viestintäkanavia.
 • Tehdään yhteistyötä muiden verkostojen kanssa sekä edistetään kuntien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • Järjestetään tapaamisia/seminaareja (2krt/vuosi), joissa kuntien edustajat voivat esitellä hyviä käytäntöjään ja tutustua toisiinsa.
 • Tarjotaan temaattisia koulutuksia ja seminaareja, jotka toteutetaan verkossa tai lähiopetuksena.
 • Ylläpidetään Teams-keskustelualustaa ja -viestintäkanavaa.
 • Kannustetaan kuntia hyödyntämään kansalaishavainnointia luontotiedon keräämisessä.
 • Tuetaan kuntia viestinnässä ja markkinoinnissa. Nostetaan hyviä esimerkkejä verkoston ja Kestävyysloikka-sivustolle ja julkaistaan tiedotteita verkoston toiminnasta. Viestitään verkoston toiminnasta ja kuntien toimista sosiaalisessa mediassa.
 • Tuetaan kuntia tarpeen mukaan myös alan kansainvälisessä verkostoitumisessa.

Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto koordinoivat toimintaa, mutta kunnat vastaavat siihen liittyvän kuntatason tiedon tuottamisesta. Kunnilta edellytetään tiedonvaihtoa myös oman kunnan suuntaan. Osallistuminen vaatii kunnalta aktiivista panostamista yhteistyöhön ja kunnan toimintojen kehittämistä.

 

 

Julkaistu 18.9.2020 klo 10.44, päivitetty 28.8.2023 klo 10.22
 • Tulosta sivu