Verkoston tapahtumat

  Luontokunnat-aamukahvitilaisuus joka kuun toinen tiistai klo 9.00

  Tervetuloa aamukahvittelemaan Luontokunnat-verkoston aamukahveille klo 9.00-10.00! Aamukahvien tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella muiden kuntien edustajien kanssa tietystä teemasta sekä toki myös muista ajankohtaisista asioista. Aamukahveilla on etukäteen valittu, vaihtuva teema, josta tilaisuuden alussa pidetään kiinnostava alustus. Tilaisuus järjestetään verkossa.

  Aamukahvien ajankohdat ja teemat:

  • 9.4.2024 Missä mennään Metso-ohjelmassa
  • 12.3.2024 Luontomatkailun kehittäminen kunnassa
  • 13.2.2024 Luonnonsuojelutoimenpiteiden ja -hankkeiden toteutus
  • 9.1.2024 Lähivihreä tiivistyvissä kaupungeissa -haastekimppuratkaisut
  • 12.12.2023 Avoimien alueiden metsittäminen kunnassa
  • 14.11.2023 Priodiversity Life-hanke
  • 10.10.2023 Kaupunkiniityn perustaminen
  • 12.9.2023 Luontopohjaiset ratkaisut
  • Poikkeus koko päivän ekologinen kompensaatiokoulutus 21.8.2023
  • 11.7.2023 ei aamukahveja
  • 13.6.2023 Yhteistyöllä patojen purkua - case Hiitolanjoki
  • Poikkeus 17.5.2023 koko päivän ohjelma Kuntien luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman tekeminen 
  • 11.4.2023 Tavoitteellinen luontotyö kunnissa
  • 14.3.2023 Uusi luonnonsuojelulaki kuntien kannalta
  • 14.2.2023 Suomen kansallinen biodiversiteettistrategia 
  • 10.1.2023 Lähiluonnon vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin
  • 13.12.2022 Aamukahvikisan voittajien julkaisu ja esitykset
  • 8.11.2022 Ruotsin kuntien biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelutyön esittelyä
  • 11.10.2022 Kuntien maankäyttö ja kaavoitus
  • 13.9.2022 Luonto osana varhaiskasvatusta
  • 9.8.2022 Ei aamukahveja
  • 12.7.2022 Ei aamukahveja
  • 14.6.2022 Kuntien monimuotoisuusohjelmat
  • 10.5.2022 Vieraslajit
  • 12.4.2022 Hyvät käytännöt liito-oravan huomioimiseksi kaupunkisuunnittelussa (Liito-orava-LIFE)
  • 8.3.2022 EU:n biodiversiteettistrategia
  • 8.2.2022 Luontoloikka ja pohjoismaiset hyvät esimerkit luontotyöstä
  • 11.1.2022 Monimuotoinen luonto osana sosiaalisesti kestävää ja terveellisempää arkea
  • 14.12.2021 Suomen soiden monimuotoisuuden turvaaminen kuntatasolla
  • 9.11.2021 Yhteistyöesimerkkejä vaelluskalakantojen kulkureittien avauksesta ja tietoisuuden lisäämisestä
  • 12.10.2021 Maisemat ja kansainvälinen maisemapäivä
  • 14.9.2021 Hankkeistamalla lisäresursseja kuntien luontotyöhön
  • 10.8.2021 Suomen luonnon päivän viettäminen kunnissa
  • 13.7.2021 Vapaata seurustelua, ei teemaa kahveilla
  • 8.6.2021: Metsätuhojen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen
  • 11.5.2021: Kuntien ja maakuntien päätöksenteko sekä sidosryhmäyhteistyö luontoasioissa
  • 13.4.2021: Kunta-Helmi
  • 9.3.2021: Kuntavaalit ja viestintä
  • 9.2.2021: Monimuotoisuuden arvokartat ja paikkatiedon hyödyntäminen
  • 12.1.2021: Ekologinen kompensaatio

  Kesän ajaksi teemat ja alustukset jäävät tauolle, mutta silloinkin aamukahveilla 11.7. on tilaisuus keskustella muiden verkostolaisten kanssa ajankohtaisista asioista.

  Lisätiedot Annika Uddström

   

  Menneet tapahtumat

   

  Seminaari ja työpaja kuntien luonnon monimuotoisuusstrategian ja -ohjelman tekemisestä 17.5.2023

  Luonnon monimuotoisuus strategian ja ohjelman eli LUMO-ohjelman avulla kunnat ja kaupungit voivat paikallisesti turvata luonnnon monimuotoisuuden säilymisen ja tehostaa luontotoimintaansa. Tiliasuus järjestetiin hybridinä. Lisäksi edellisenä iltana järjestettiin kaupunkiluontoretki Töölönlahdelle ja Helsingin keskuspuistoon.

  Kuntien pölyttäjäseminaari  13.10.2022

  Tilaisuus järjestettiin hybridimuotoisena. Seminaarissa kuultiin muun muassa kuntien tekemästä pölyttäjätyöstä, miten valtio on tukenut kuntia pölyttäjien huomioimisessa, kuinka nurmikot voi muuttaa kaupunkiniityksi ja miten yhdistys voi edistää pölyttäjätutkimusta ja osallistua kimalaisseurantaan. 

  Luontokunnat-verkoston verkostotapahtuma 5.5.2022

  Tilaisuudessa keskusteltiin Luotokunnat-toiminnan kehittämisestä, verkottauduttiin muiden luontokuntatoimijoiden kanssa, kuultiin ajankohtaisista luonto- ja kuntateemoista sekä tehtiin elämyksellinen luontoretki Vanhankaupunginlahdelle.

  Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022

  Luontokunnat-verkosto järjesti 29.3.2022 klo 9–11 webinaarin, jossa ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle” -oppaan tekijät Katariina Mäkelä ja Pälvi Salo esittelevät vuoden 2021 lopussa julkaistua opasta. Tilaisuus oli tarkoitettu luontoselvitysten ja luontovaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille. Webinaarissa luotiin kokonaiskatsaus uuden oppaan sisältöön sekä syvennytään tarkemmin muutamaan aihepiiriin. 

  Kestävä kuntatyö -seminaari 22.3.2022

  Kaikille kunnille avoin kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämä Kestävä kuntatyö - ymmärrystä ja yhteistyötä -seminaari tarjosi kattavan katsauksen ajankohtaisista lakiuudistuksista kestävyyden eri teemoista. Lisäksi tilaisuudessa paneudutiin rohkeasti haastaviin, mutta vaikutuksiltaan merkittäviin ja laaja-alaisiin teemakokonaisuuksiin hyödyntäen eri kuntaverkostojen sekä järjestäjäorganisaatioiden vahvuuksia sekä viimeisimpiä tutkimustuloksia.

  Luontoviisaat kunnat keskustelu Suuri Luontodialogi-päivänä 9.3.2022

  Luontokunnat-verkosto järjesti verkoston jäsenille keskustelun Luontoviisaat kunnat -teemalla. Tilaisuus oli osa Sitran järjestämää Luontodialogi päivän dialogiprosessia. Luontodialogipäivän tavoitteena on ymmärtää paremmin suomalaisten moninaisia luontosuhteita. Miksi ne ovat kullekin merkityksellisiä ja mikä meitä estää pysäyttämästä luontokatoa?

  Viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit -webinaari 5.10.2021

  Luontokunnat-verkoston ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Avoimien viheralueiden hoito – webinaarissa syvennytään perinnebiotooppien hoitoon ja avoimien alueiden kunnossapidon kehittämismahdollisuuksiin. Webinaarissa kuullaan eri tahojen kokemuksia ja esitelmiä niin käytännön hoitotyöstä, laidunnuksesta kuin uusimmista tutkimustuloksista. 

  Aika: 5.10.2021 klo 9-15
  Paikka: Microsoft Teams
  Tilaisuuden ohjelma

  Lisätiedot Annika Uddström

  Luontokuntien vieraslajitilaisuus 5.5.2021

  Luontokunnat-verkosto järjestää 5.5. klo 9.00-15.15 vieraslajiaiheisen tilaisuuden, jossa kuullaan mm. ajankohtaiskatsaus vieraslajilainsäädännöstä, esittelyjä kuntia hyödyttävistä vieraslajihankkeista- ja kampanjoista, kuntien edustajien puheenvuoroja vieraslajien torjunnasta sekä muuta kiinnostavaa!

  Lisätiedot Annika Uddström

  Biodiversiteetti-indikaattorityöpaja 25.3.2021

  Luontokunnat-verkosto järjestää 25.3. klo 9-15.30 verkoston kunnille tilaisuuden, jossa keskustellaan biodiversiteetti-indikaattorien kehitystyöstä. Tilaisuuden keskeisenä tarkoituksena on koota tietoa kuntien tarpeista.

  Aamupäivällä tilaisuudessa luodaan esitelmin ja keskustellen katsaus siihen, mitä kuntien biodiversiteetti-indikaattoreihin liittyen on jo tehty ja meneillään, indikaattorityötä tukeviin hankkeisiin sekä indikaattoreiden kehitystyössä huomioitaviin asioihin. Iltapäivän työpajoissa ideoidaan mm. mitä kuntien biodiversiteetti-indikaattoreilla tulisi mitata ja miten indikaattoreista saataisiin järkevä työkalu kunnille.

  Pienet muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

  Lisätiedot Annika Uddström

  Ekosysteemitilinpitotyöpaja 12.11.2020 klo 9-12

  Kunnille suunnatussa ekosysteemitilinpitotyöpajassa käydään läpi, mitä ekosysteemitilinpidolla tarkoitetaan, mihin sitä voi käyttää kunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, millaisista asioista voi tehdä ekosysteemitilejä sekä mitä kunnallisen ekosysteemitilinpidon saralla on tapahtumassa.

  Julkaistu 22.10.2020 klo 14.34, päivitetty 6.11.2023 klo 10.59
  • Tulosta sivu